Quick Scan Niveaus van conflicten
Welkom bij deze Speed Leas Quick Scan. De scan is een test die u inzicht geeft in het niveau waarop een meningsverschil of conflict zich bevindt. Deze test is voor u ontwikkeld door Netwerk Vredestichters en is bedoeld als hulpmiddel.

De test is gebaseerd op het model van Speed Leas en bestaat uit een korte instructie, een lijst met stellingen, uitleg van de niveaus, de uitslag, gevolgt door een korte analyse en aanbevelingen.

Door op de knop NIEUW te klikken start u een nieuwe test. U krijgt dan het nummer van uw test. Dit 'test'-nummer kunt u op een ander moment onderaan op deze pagina invoeren. Door vervolgens op VERDER te klikken kunt u uw test afmaken of uw resultaten nog eens bekijken.

De test is zorgvuldig opgesteld met de intentie om u van dienst te zijn. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de vorm, inhoud en/of uitslag van deze test. De gegevens worden anoniem opgeslagen voor een periode van maximaal een maand. De gegevens kunnen alleen door u worden benaderd door gebruik te maken van het 'test'-nummer dat wordt getoond bij het starten van een nieuwe test.

Voor een nieuwe Quick Scan - klik op NIEUW.
Voor een bestaande Quick Scan - vul het 'test'-nummer in en klik op VERDER.

Nummer bestaande Quick Scan:
---
Het nummer van uw test is:
-----

Dit nummer heeft u nodig als u uw test op een later tijdstip wilt afmaken en/of u de resultaten nog eens wil bekijken.

In deze test volgen, in willekeurige volgorde, een aantal stellingen waarop één antwoord mogelijk is of een keuze moet worden gemaakt uit een aantal stellingen. Wij raden u aan om elke stelling zorgvuldig door te lezen omdat er gebruik wordt gemaakt van kleine verschillen in de stellingen. Maak vervolgens een goed overwogen keuze, maar denk er niet te lang over na.

Indien u de test maakt met een conflict uit het verleden in gedachten beantwoordt de stellingen dan zoals u toen het conflict ervaren hebt. Het gaat er om hoe u er toen in stond en niet hoe u er nu tegenaan kijkt.

Na deze stap volgt er een uitleg over de verschillende niveaus waarin een meningsverschil of conflict zich kan bevinden.

Let op! Er wordt soms gebruik gemaakt van kleine verschillen in de stellingen.
Let op! U kunt een antwoord niet meer veranderen.

--- 
---

---

---

Uitleg Niveau's Hieronder volgt de uitleg van de vijf niveaus van conflict volgens Speed Leas. Deze zijn ontwikkeld aan de hand van het systeemdenken uit de psychologie. Speed Leas heeft het systeemdenken toegepast op conflictsituaties binnen de christelijke gemeente. Hij is uiteindelijk op de onderstaande vijf niveaus uitgekomen die wij grotendeels overnemen.

Niveau 1: Problemen oplossen Het eerste niveau heeft de volgende kenmerken:
 • Er zijn daadwerkelijk verschillen van inzicht.
 • Het probleem blijft de mensen bezig houden.
 • Het taalgebruik is specifiek en helder.
 • Boosheid is van korte duur; soms ongemakkelijke gevoelens in aanwezigheid van anderen die een andere mening hebben.
 • Mensen met een verschillende mening zijn relatief open ten opzichte van elkaar.
 • De verschillende partijen geloven dat met het gebruik van gezond verstand de problemen op te lossen zijn.
Alle bovenstaande kenmerken bij elkaar maakt dat dit niveau als doel heeft: het probleem oplossen.
Op dit niveau zal er in de wandelgangen gesproken worden over een meningsverschil en niet zo zeer over een conflict. Over het algemeen zullen feiten aangedragen worden om dit conflict in kaart te brengen om zo naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. Dit conflict heeft nog niet zoveel invloed op uzelf.

Niveau 2: Onenigheid Het tweede niveau heeft de volgende kenmerken:
 • Het taalgebruik neigt naar het spreken in algemeenheden. In plaats van DIT of DAT is er aan de hand, wordt er bijvoorbeeld een communicatieprobleem geopperd.
 • Mensen leggen meer emotie in wat ze zeggen; men begint het probleem persoonlijk op te vatten en tegenstanders het persoonlijk aan te rekenen.
 • Mensen zijn niet voluit vijandig, maar veeleer voorzichtig.
 • Men is selectief in wat me wel en niet zegt; men is op zijn hoede, weegt woorden zorgvuldig af begint gebeurtenissen op een bepaalde manier te registreren.
 • Het compromis wordt algemeen voorgesteld, ook al past dat helemaal niet.
 • Partijen wijzen op onvolledigheden en fouten in redeneringen van de ander en zijn niet gericht op het zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing.
 • Grappen zijn vijandig en worden niet als humor opgepakt.
Alle bovenstaande kenmerken bij elkaar maakt dat dit niveau als doel heeft: zelfbescherming en zonder gezichtsverlies uit het conflict komen.
Er ontstaat onenigheid waarbij er meer op het spel komt te staan. Vanaf dit niveau raakt u zelf ook emotioneel betrokken, of dat nu in het algemeen onderkent wordt of niet. U wilt zeker nog wel naar een oplossing zoeken, zolang het u maar niet te veel gezichtsverlies zal opleveren. Om dit doel te kunnen bereiken worden er (on)bewust strategien ontwikkeld. Mensen worden voorzichtiger of gereserveerder in hun handelen. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van het achterhouden van informatie die de ander in de kaart zou kunnen spelen.

Niveau 3: Wedstrijd Het derde niveau heeft de volgende kenmerken:
 • Taalgebruik weerspiegelt vervormde waarnemingen.
 • Zwart-wit denken.
 • Uitvergroten.
 • Over-generaliseren.
 • Veronderstellingen over wat anderen denken of bedoelen.
 • Er beginnen duidelijke partijen te ontstaan.
 • Persoonlijke aanvallen nemen toe; wat het probleem is raakt uit beeld.
 • De partijen hebben informeel weinig contact; delen niet op ene constructieve manier over hoe ze tegen dingen aankijken.
 • Emotionele 'appels' worden gedaan en overstemmen het rationele denken.
 • Er is weerstand tegen initiatieven voor verzoening.
 • Mensen beginnen te dreigen dat ze weg zullen gaan.
Alle bovenstaande kenmerken bij elkaar maakt dat dit niveau als doel heeft: werk er hard aan, dat jouw mening overeind blijft, dat jouw partij wint.
Op dit niveau gaat het om winnen of verliezen. Dit zal niet altijd even duidelijk te onderscheiden zijn, want in de praktijk is men teveel gefocust op eigenbelang en strategie. Net zoals in een wedstrijd wil men een waardige tegenspeler hebben, anders kan men 'oprecht' teleurgesteld zijn in de ander. Er wordt veel gebruik gemaakt van algemene termen, waardoor steeds onduidelijker wordt wat het conflict nu exact inhoudt. Er wordt bijvoorbeeld enkel communicatie genoemd terwijl er veel meer speelt. "

Niveau 4: Vechten / Vluchten Het een na hoogste niveau heeft de volgende kenmerken:
 • De ander beschadigen, verzwakken, straffen of vernederen.
 • Afstand nemen van anderen; niet vergevingsgezind, koud, zelfrechtvaardigend.
 • Partijen worden hechter en hebben duidelijke spreekbuizen.
 • Mensen zijn bereid om zich naar de voormannen te voegen.
 • De samenhang in de eigen subgroep is belangrijker dan de eenheid van het geheel.
 • Pogingen om te tegenpartij te overbluffen zijn sterker dan de pogingen om tot oplossingen te komen.
 • Partijen willen hun eigen zin doordrukken desnoods ten koste van het geheel.
 • De integriteit van de ander wordt in twijfel getrokken.
 • Partijen proberen buitenstaanders te betrekken om hun zaak te versterken.
 • Het beeld dat men heeft van de tegenpartij is tot een stereotiep geworden en kent weinig nuance meer.
 • Het conflict verschuift van zaken die er spelen naar principes; er wordt gesproken in termen van eeuwige waarheden als waarheid, vrijheid en recht.
 • Partijen willen elkaar wegwerken.
Alle bovenstaande kenmerken bij elkaar maakt dat dit niveau als doel heeft: de relatie verbreken door weg te gaan of de ander forceren te vertrekken.
In plaats van een waardige tegenpartij zoeken in de ander, verandert de stemming in het kwetsen of laten verdwijnen van de ander. De oorzaak hiervan is het feit dat men niet meer wil geloven dat de ander nog wil veranderen. Men gaat vechten met alle mogelijke middelen om hun doel te bereiken. Of men moet vluchten en zich, om welke reden dan ook, aan het strijdtoneel ontrekken. De kampen zijn duidelijk afgebakend. Men denkt in het belang van het groter geheel te werken, maar werkt ondertussen vooral voor eigenbelang. Problematisch hierbij is dat dit niet door de persoon zelf gezien wordt, maar juist door de ander.

Niveau 5: Onhandelbare situaties Het hoogste niveau heeft de volgende kenmerken:
 • Geen duidelijk beeld meer van het probleem; personen zijn het probleem geworden.
 • Partijen spreken tegen buitenstaanders in termen van leven en dood.
 • Partijen zien zichzelf als de vertegenwoordiger van een zaak met eeuwigheidswaarde; vechten voor ondubbelzinnige principes.
 • Omdat de doelen het allerbelangrijkst zijn, zijn alle middelen geoorloofd.
 • De kosten om je terug te trekken worden groter ingeschat dan de kosten om de ander te vernietigen; doorgaan met de strijd is de enige mogelijkheid.
Alle bovenstaande kenmerken bij elkaar maakt dat dit niveau als doel heeft: de ander vernietigen. Een conflict op dit niveau is niet meer in controle te houden. Er kan ook gezegd worden dat men in staat van oorlog is met elkaar. Dit zal niet eerder 'stoppen' totdat een van beide partijen de handdoek in de ring gooit. Deze staat van oorlog heeft vaak als oorzaak dat men vecht voor universele waarheden, waar niet aan te tornen valt. Men vindt niet alleen dat de ander niet functioneert, maar vindt dat de ander schadelijk is voor de hele gemeenschap. Daarom moet de ander 'vernietigd' worden.

main inner S6

Deze Quick Scan is ontwikkeld om mensen de gelegenheid te geven hun eigen situatie, of die dicht in de buurt plaatsvindt objectiever te kunnen beoordelen. Hierdoor kan er richting aangeven worden voor vervolgstappen die wenselijk zijn.

main inner S5


U kunt de resultaten tot datum terug zien door aan de begin van de test het volgende nummer in te vullen.

300

Dank voor het gebruik van deze scan !


Deze scan is ontwikkeld door Paul Esveld en Kees Hamelink in het kader van hun afstudeeropdracht aan de CHE en vormgegeven door Ger Somhorst (diaPhero BV).
---
Er is een storing opgetreden. Probeert u het later nog eens.

Excuses voor het ongemak.
log